Wzrasta zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców