Aktualności z postępu prac na budowie 11 października 2022